1) Bodhgaya | Sarnath | Lumbini | Kushinagar ( 5N / 6D )

2) Bodhgaya | Nalanda | Vaishali | Kushinagar | Lumbini | Kapilvastu | Sravasti | Sarnath ( 7N / 8D )

3) Buddha Life Trail : Bodhgaya | Nalanda | Vaishali | Kesaria | Kushinagar | Lumbini | Kapilvastu | Sravasti | Kaushambi | Sarnath ( 8N / 9D )