1) Agatti | Bangaram ( 3N / 4D )

2) Agatti | Kadmat ( 3N / 4D )

3) Bangaram | Thinakkara | Kavaratti ( 3N / 4D ) ( South guru )

4) Agatti | Bangaram | Thinakkara ( 4N / 5D )

5) Lakshadweep Samudram Package : Journey By Ship  ( 4N / 5D ) Cochin | Minicoy | Kavaratti Island | Kalpeni Island | cochin