1) Jal Mahotsav at Hanumantiya 

2) Mandu Festival 

3 ) Pachmarhi Utsav