1) Wildlife ( 6N / 7D ) Ahmedabad –  NalSarovar – Velavadar – Gir – Bajana 

2) Textile and Handicraft ( 9N / 10D )  Ahmedabad – Patan – Modhera – Little Rann Of Kutch – Ajrakhpur – Bhuj – Sumarasar – Nirona – Hodka – Khavda – Mundra – Mandvi 

3) Tribal ( 9N / 10D ) Ahmedabad – Jambughoda – Poshina – Patan – Modhera – Bajana – Bhuj – Hodka – Khavda 

4) Architecture ( 8N / 9D )  Ahmedabad – Patan – Modhera – Champaner – Vadodara – Palitana – Junagadh – Gondal – Sayla

5) Navratri Festival  ( 6N / 7D ) Ahmedabad – Modhera – Patan – Vadodara 

6) Kite Festival ( 7N / 8D ) Ahmedabad – Balasinor – Champaner – Vadodara – Little Rann Of Kutch – Patan – Modhera 

7) Royal Gujarat ( 21N  / 22D ) Ahmedabad – Vadodara – Statue Of Unity – Jambughoda – Balasinor – Poshina – Patan – Modhera – Bajana – Bhuj – Sumarasar – Nirona – Dhordo – Hodka – Black Hills – Mundra – Mandvi – Gondal – Junagadh – Gir – Diu – Palitana – Velavadar

8) Cultural Kutch On Bicycle ( 7N / 8D ) Bhuj – Zura – Nirona – Sumrasar – Kotay – Bhirandiyara – Misardiyaro – Dhordo – Chhari dhandh – Khavda – Black Hills – Nakhatrana – Lakhpath – Tera  – Than – Fossil Park – Roha – Mandvi

9) Explore Glorious Gujarat On Bicycle ( 7N / 8D ) Ahmedabad – Mahemdavad  – Vaso – Vadodara – Jambughoda – Champaner