1) Amritsar ( 3N / 4D )

2) Chandigarh | Anandpur Sahib | Amritsar ( 3N / 4D )

3) Amritsar | Kapurthala |  Sultanpur | Jalandhar | Patiala | Chandigarh ( 7N / 8D )